Huib Zeven

Huib Zeven studeerde in Leiden bedrijfsrecht en kunstgeschiedenis en later in Amsterdam fiscaal recht aan de UvA. Hij startte zijn carriére in de internationale praktijk bij Moret Ernst & Young om daarna bij Loyens & Volkmaars en Niehe en Lancée c.s. zich te bekwamen in de nationale praktijk.

In 1998 startte Huib zijn eigen kantoor, dat sinds 2010 opereert onder de naam Zeven Belastingadviseurs. Zijn passie is het fungeren als het klankbord voor de ondernemer en het meedenken over de richting van diens bedrijf. Hierbij komen vragen op als: welke rechtsvorm sluit het best aan bij de onderneming en hoe geef je vorm aan een zakelijke samenwerking? Dit alles primair vanuit een fiscaal perspectief, maar zeker ook met aandacht voor andere invalshoeken. Ook heeft Huib ruime ervaring met het begeleiden van vermogende particulieren bij vraagstukken op het gebied van vermogensoverdracht naar de volgende generatie.

  • zeven@zevencs.nl
  • 023-5519155
  • Terug