Wijzigingen in de loonbelasting

Over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling
verhoogd van 1,2% naar 1,7%.

Vanaf 2020 wordt de vrijwilligersvergoeding (in 2019 € 1.700) jaarlijks geïndexeerd.
Producten uit het eigen bedrijf worden voortaan altijd gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer.

Wilt u weten hoe u uw werknemers fiscaal gunstig beloont ? Neem dan gerust contact met ons op.