Wat is het meest gunstige moment om dividend uit te keren?

Indien uw BV winstgevend is, bent u over deze winst vennootschapsbelasting verschuldigd. Op dit moment is het tarief over de eerste schijf (tot een belastbare winst van € 200.000) 19%. Het tarief zal naar verwachting in 2020 verlaagd worden tot 16,5% om in 2021 te dalen tot 15%.

Wanneer u van plan bent om je BV aan uzelf (als DGA) een dividend te laten uitkeren, pakt deze tariefsverlaging helaas minder gunstig uit dan men zou verwachten. Het inkomstenbelastingtarief in box 2 wordt namelijk stapsgewijs verhoogd van 25% in 2019 naar 26,25% in 2020 tot zelfs 26,9% in 2021. Per saldo zakt het gecombineerde tarief hierdoor maar 1,4% (van 39,25% naar 38,42% tot 37,87%).

Indien uw BV jaarlijks winsten behaalt die de € 200.000 overstijgen, stijgt het gecombineerde IB/VPB-tarief in over uitkeringen in 2020 (van 43,75% in 2019 naar 44,69 in 2020). Vervolgens zal (pas) in 2021 een daling optreden naar 42,76%.

Wilt u weten hoe u het beste om kunt gaan met de winstreserves in uw BV, neem dan gerust contact met ons op.