Voorgestelde wijzigingen box-3 heffing​

De wijze van heffing over vermogen in box 3 wordt met ingang van 2022 herzien. Het is de bedoeling dat u, indien u alleen geld op een spaarrekening bezit, uitgaande van de werkelijke hoeveelheid spaargeld en een vooraf vastgesteld rentepercentage van 0,09%, tot een saldo van circa € 440.000 geen box 3-heffing meer gaat betalen (voor fiscaal partners € 880.000). Het is mogelijk dat het genoemde rentepercentage en bedrag te zijner tijd aangepast wordt, afhankelijk van de actuele rentestand. Voor beleggingen met een laag rendement zal al snel meer box 3-heffing verschuldigd zijn dan voorheen. Hetzelfde geldt voor vastgoed dat in box 3 wordt aangegeven. Schulden zullen niet meer, zoals voorheen, geheel in aftrek worden gebracht voor de bepaling van het belaste box 3-vermogen, maar er komt naar verwachting een andere (minder gunstige) regeling.

Kortom, het is verstandig om voor eind 2019 te bekijken wat de wetswijzigingen in uw specifieke geval betekenen, zodat u tijdig kunt voorsorteren. Wij dienen u hierbij graag van advies.