Update wetsvoorstel excessieve leningen

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat dit wetsvoorstel, dat het aangaan van “excessieve leningen” door de DGA wil bestrijden, in definitieve vorm in het vierde kwartaal van 2019 zal worden ingediend.

De hoofdlijnen van het concept wetsvoorstel waren:

  • Indien de totale som van de schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschappen €
    500.000 overstijgt, wordt het meerdere als inkomen in box 2 belast.
  • Eigenwoningschulden tellen niet mee bij het vaststellen van het totale schuldbedrag
    van € 500.000.

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de uiteindelijke maatregelen pas op 1 januari 2022 in werking treden. Eind 2019 zullen we u hierover nader berichten.