Snel belasting betalen voor BV’s wordt minder aantrekkelijk​

De betalingskorting voor de vennootschapsbelasting wordt in 2021 afgeschaft. Komend jaar
is het laatste jaar dat u korting krijgt indien u de belastingaanslag ineens betaalt.