Inkomen uit sparen en beleggen – box 3

Op 17 oktober jl. deed Gerechtshof Arnhem uitspraak in het hoger beroep op één van de proefprocedures waarbij de belastingplichtige trachtte de forfaitaire rendementsheffing van 4% in box 3 te bestrijden met een beroep op strijdigheid met artikel 1 EP bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens omdat het destijds door de wetgever veronderstelde rendement van 4% met spaarsaldi in 2014 niet meer haalbaar was.

Volgens het Hof is er alleen van strijdigheid met artikel 1 EP bij het EVRM sprake als een rendement van 4% voor het TOTALE box 3-vermogen – zoals spaargeld, aandelen, obligaties en onroerende zaken – GEDURENDE EEN LANGE REEKS VAN JAREN niet meer haalbaar is voor particuliere beleggers en dat belastingplichtigen DAARNAAST zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last.

De belastingplichtige trok in dit geval helaas aan het kortste eind. Wij wisselen graag met u van gedachten over de fiscale mogelijkheden om uw vermogen gunstig te structureren. Neemt u gerust contact op met Huib Zeven, per e-mail (zeven@zevencs.nl) of telefonisch 023-551 91 55.