Eisen turboliquidatie BV

Eisen turboliquidatie BV verzwaard om schuldeisers te beschermen

In 1994 is de wettelijke mogelijkheid ingevoerd om een BV (of andere rechtspersoon) snel te ontbinden, de zogenaamde “turboliquidatie”. Het doel was destijds om misbruik van inactieve rechtspersonen te voorkomen. Het blijkt nu dat er regelmatig sprake is van een turboliquidatie waarbij nog schulden resteren. De Minister voor rechtsbescherming wil de positie van de schuldeisers van de betreffende rechtspersonen verbeteren door een bredere bekendmaking van de voorgenomen liquidatie en een verbetering van de toegankelijkheid van financiële informatie voor de schuldeisers. Hierbij wordt gedacht aan de verplichting voor het bestuur om een slotbalans op te stellen en te deponeren (vergezeld van een bestuurdersverklaring) en de eis dat over alle voorgaande jaren publicatie van de jaarrekening heeft plaatsgevonden (tenzij een uitzondering geldt). Het is de bedoeling dat in de loop van 2020 een voorontwerp voor de wetswijziging gereed is.