Eindejaarstips!

Maak optimaal gebruik van de investeringsaftrek
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) behelst een aftrek van de winst ter grootte van een percentage van het investeringsbedrag. Er is een drempel voor het totale investeringsbedrag van €2.300 in 2019. Haal investeringen eventueel naar voren zodat u in 2019 nog optimaal gebruik kunt maken van deze aftrek.

Koop nog een lijfrente in 2019
Koop nog dit jaar een lijfrente of stort een bedrag op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar indien sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Aan het begin van het jaar mag u nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben. Het tekort in de pensioenopbouw wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde jaar- en reserveringsruimte.

Profiteer nog van de vrijstellingen voor de schenkbelasting in 2019
Dit jaar kunt u belastingvrij € 5.428 aan uw kinderen schenken (per kind) en € 2.173 aan uw kleinkinderen (per kleinkind). Mocht u dit nog niet gedaan hebben, maak hier dan nog snel gebruik van. Er bestaan ook verhoogde vrijstellingen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, neemt u dan contact met ons op voor de voorwaarden.

Concentreer giften aan goede doelen en aftrekbare zorgkosten zoveel mogelijk in één jaar
Om boven de voor u geldende drempels voor aftrek van giften (aan ANBI’s) uit te komen, kan het interessant zijn om giften zoveel mogelijk in hetzelfde jaar te concentreren. Hetzelfde geldt voor aftrekbare zorgkosten.
Neemt u bij twijfel gerust contact met ons op.