Bevallen tussen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008? U heeft als vrouw als nog recht op een financiële compensatie!

Nadat de Hoge Raad in 2011 de vordering van drie vrouwelijke ondernemers die in 2005 tevergeefs een zwangerschapsuitkering aanvroegen afwees, heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) de drie die vervolgens een beroep deden op het VN-Vrouwenverdrag als nog in het gelijk gesteld. De CRvB bepaalde dat de toen zwangere vrouwen enige vorm van compensatie moeten krijgen. Naar aanleiding daarvan heeft minister Asscher besloten om een compensatieregeling te treffen. Het UWV moet nu zorgen voor een passende compensatie. Komende maand moet het UWV bepalen wat voor vergoeding de vrouwen kunnen krijgen. Na deze periode zal de CRvB een definitieve uitspraak doen. Wij helpen u graag bij de aanvraag voor een uitkering of soortgelijke vergoeding. Neemt u gerust contact op met Christa Riemersma van ons kantoor (riemersma@zevencs.nl).

Overigens is de uitkering voor zwangerschap en bevalling inmiddels geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Vrouwen met een eigen bedrijf kunnen voor de periode rond de bevalling een ZEZ-uitkering aanvragen.