Afschaffing Wet DBA

Volgens het regeerakkoord zal de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op termijn worden vervangen door een nieuwe regeling. Zekerheid verschaffen aan opdrachtgever en opdrachtnemer over de kwalificatie van hun samenwerking is echter nog steeds het doel. Duidelijker dan in de wet DBA tracht het kabinet schijnzelfstandigheid, met name aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt, te voorkomen. Op basis van tarief en duur en type werkzaamheden tracht men duidelijkheid te creëren voor beide partijen, en wel als volgt:

  • Er is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst indien de duur van de overeenkomst (voor het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever) langer dan drie maanden bedraagt in combinatie met een laag uurtarief, waarbij laag naar verwachting betekent een uurtarief van tussen € 15 en 18 per uur.
  • Er wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief. Hiermee krijgt een opdrachtgever in beginsel zekerheid vooraf betreffende de vrijwaring van inhouding voor loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.
  • Wanneer het uurtarief hoger is dan € 75 spreekt men van een hoog tarief. Dit in combinatie met een kortere duur dwz korter dan een jaar, of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, geeft zelfstandigen de mogelijkheid van een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen.

Wilt u over deze plannen met ons van gedachten wisselen, belt u dan gerust met Isabelle Jonker of Huib Zeven, tel. nr 023 551 91 55 of mailt u naar jonker@zevencs.nl.